Brønn og vannpumpe for rent drikkevann
Sunnhet - Stabilitet - Sikkerhet 

En vannbrønn forsyner deg med friskt  og rent vann som ikke er forurenset av overflatevann. Kildevann har brukt fra hundre til flere tusen år på å trenge gjennom jord- og steinlag og ned i berggrunnen. Dette er naturens måte å rense vann på, - grunnvannet er faktisk den reneste drikkevannskilden i naturen.

Med egen brønn har man en stabil forsyning av vann til hus, hytte eller næringsbygg. Fordi brønnen vanligvis ikke ligger langt fra inntaket er det lett å sikre seg mot at rørene fryser i vinterhalvåret. Under arbeidet med å bore brønnen, sørges det for at tilsiget av vann til reservoaret alltid skal være tilstrekkelig nok,
sommer som vinter.

Riktig plassering og tetting av brønnen gjør at faren for forurensning er minimal. Under befaringen sørges det for at brønnen ikke bores for nær forurensningskilder som landbruks- eller industriområder. Under arbeidet med å sette opp brønnanlegget benyttes velprøvde metoder for å gjøre sørge for at vannet skal være helt rent.

Les mer om brønnboring hos grunnvanninorge.no.

kran

Gratis befaringInnlandet1
Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb.
På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender,
som plassering av brønn, innlegg, gjennomgang av boreprosessen etc.

 

boring ved hus liteSelandsgutua 45 - 2350 Nes på Hedmark - Tel: 948 77 550 - Send e-post | Logg inn
meflogo br