Miljøvennlig oppvarming med bergvarme/varmepumpe

Trygghet – Miljø - Økonomi

I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det ekstra trygghet å vite at ca 85% av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann, kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse prisendringene.

En energibrønn er et miljøvennlig alternativ, fordi den genererer energi uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som kan skade plante og dyreliv. Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommer-halvåret. Man kan benytte varmesystemet til vannbåren varme, radiatorvarme eller oppvarmet luft. Boring av en energibrønn er en engangsinvestering. Systemet krever minimalt vedlikehold og gir betydelig reduksjon i utgifter til oppvarming.

 bergvarme-hus

Besparelser ved bruk av vann til vann varmepumpe

 Totalt energibehov kWh

Andel til varme og
varmtvann (75%) kWh

Besparelse*
kWh/år

Besparelse**
kr./år

20 000

15 000

8 900

8 900

25 000

18 750

11 100

11 100

30 000

22 500

13 300

13 300

35 000

26 250

15 500

15 500

40 000

30 000

17 800

17 800

45 000

33 750

20 000

20 000

50 000

37 500

22 200

22 200

* I dette eksemplet dekker varmepumpen 85 % av årsbehovet for varme og varmt vann.

Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor for pumpen på 3.3.
** Ved strømpris på 1 kr/kWh

Les mer om tekniske løsninger og om økonomi: www.varmepumpeinfo.no

Les mer om tilskuddsordninger: www.enova.no   

Leverandører i Hedmark/Oppland: www.arve-hagen.no   www.ramsoyas.no  www.oljefyringsservice.no

Selandsgutua 45 - 2350 Nes på Hedmark - Tel: 948 77 550 - Send e-post | Logg inn
meflogo br