Innlandet Brønn- og Energiboring ble etablert mars 2010

Gratis befaring

Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender, som plassering av brønn, innlegg gjennomgang av boreprosessen etc.

Selandsgutua 45 - 2350 Nes på Hedmark - Tel: 948 77 550 - Send e-post | Logg inn
meflogo br