HORISONTALBORING I FJELL OG LØSMASSER
Ved horisontalboring kan vannledninger, avløpsrør og kabler legges gjennom fjell, under veier og boligtomter uten at det foretas tradisjonell graving og sprengning av grøfter.

Horisontalboring gir derfor minimale inngrep i natur og omgivelser. Videre har Statens Vegvesen blitt stadig mer restriktiv til å gi tillatelse til å grave grøft under veier og horisontalboring kan foretas uten at det forstyrrer trafikken.

Horisontalboring er ofte mer lønnsomt enn å grave eller sprenge konvensjonelle grøfter.

Vi borer i dimensjonene 168mm og 193mm.

Gratis befaring
Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender, gjennomgang av boreprosessen mv.
horisontalboring lite


Selandsgutua 45 - 2350 Nes på Hedmark - Tel: 948 77 550 - Send e-post | Logg inn
meflogo br