FUNDAMENTERING

VI HAR LØSNINGEN FOR TOMTER MED VANSKELIGE GRUNNFORHOLD!

Med boring til fundamentering, bores et stålrør igjennom løsmasser ned til fast fjell.
Stålrøret fylles med betong og sikrer et fast forankringspunkt som sikrer et setningsfritt bygg.

Teknikken kan benyttes i alle typer byggeprosjekt der grunnforholdene er usikre,
for eksempel der det er benyttet oppfylte masser på dårlig grunn.

Vi borer i dimensjonene 139mm, 168mm og 193mm.

Gratis befaring
Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb.
På denne befaringen blir ting avklart i forhold til praktiske anliggender,
gjennomgang av boreprosessen mv.

 

 

 

Selandsgutua 45 - 2350 Nes på Hedmark - Tel: 948 77 550 - Send e-post | Logg inn
meflogo br