Brønnboring

Vanngaranti – sikker og jevn forsyning

 • Trygg forsyning av vann til boliger eller driftsbygninger utenfor det kommunale vannledningsnettet
 • Med beltegående rigg kan vi bore selv der det ikke finnes vei – både sommer og vinter
 • Vi tilbyr gratis befaring

  Brønnboring

  En vannbrønn forsyner deg med friskt og rent vann som ikke er forurenset av overflatevann. Kildevann har brukt fra hundre til flere tusen år på å trenge gjennom jord- og steinlag og ned i berggrunnen. Dette er naturens måte å rense vann på – grunnvannet er faktisk den reneste drikkevannskilden i naturen.

  Med egen brønn har man en stabil forsyning av vann til hus, hytte eller næringsbygg. Fordi brønnen vanligvis ikke ligger langt fra inntaket er det lett å sikre seg mot at rørene fryser i vinterhalvåret. Under arbeidet med å bore brønnen, sørges det for at tilsiget av vann til reservoaret alltid skal være tilstrekkelig nok, sommer som vinter. Vi tilbyr vanngaranti på alle våre brønnboringer. Det sørger for at du kan være sikker på at du får en jevn og sikker forsyning av vann.

  Riktig plassering og tetting av brønnen gjør at faren for forurensning er minimal. Under befaringen sørges det for at brønnen ikke bores for nær forurensningskilder som landbruks- eller industriområder. Under arbeidet med å sette opp brønnanlegget benyttes velprøvde metoder for å sørge for at vannet skal være helt rent.

  Vi forserer svært kupert terreng med vår beltegående rigg, og har erfaring fra utfordrende prosjekter. Med belter kommer vi til på de mest avsidesliggende stedene, gjennom hele sesongen.

  I enkelte spesielt utfordrende områder kan vi oppleve å borre tørt. Dette betyr ikke at det ikke finnes vann, men at tilsiget er for dårlig til å forsyne normal bruk. I disse tilfellene sørger vi for vanntrykking, som er en metode for å øke tilsiget av vann, slik at du får en sikker kilde til vann.

  Gratis befaring

  Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen avklares forhold som praktiske anliggende, plassering av brønn, innlegg, gjennomgang av boreprosessen etc. Ved å gjøre en befaring får vi et klart bilde av utfordringer knyttet til boringen, og du får et realistisk bilde av kostnadsramme og tidsbruk.

  Trenger du vannforsyning til hus, hytte eller næringsbygg? Ta kontakt for gratis befaring og uforpliktende tilbud!

  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

  Har du spørsmål?

  ​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

  Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
  948 77 550

   Startbank. Maskinentreprenørenes forbund.