Energiboring

Miljøvennlig og økonomisk oppvarming med varmepumpe og energiboring

 • Varm opp hjemmet med en fornybar energikilde
 • Gir store besparelser, lavere forbruk og mer utbytte av strømmen
 • Kan brukes til både oppvarming og avkjøling

Er du nysgjerrig på energiboring og varmepumpe? Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

  Energiboring

  I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det ekstra trygghet å vite at ca 85% av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse prisendringene. Med energiboring og varmepumpe henter du energi fra grunnen, som brukes til å effektivt varme opp din bolig. En væske-til-vann-varmepumpe gir deg tre til fire ganger så mye varme som den strømmen som forbrukes.

  En energibrønn er et miljøvennlig alternativ, fordi den genererer energi uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som kan skade plante- og dyreliv. Å bore en brønn og installere et varmepumpesystem innebærer dessuten svært små inngrep i naturen. Det er et stillegående system som i tillegg til oppvarming kan brukes til avkjøling i sommer-halvåret.

  Man kan benytte varmesystemet til:

  • vannbåren varme
  • radiatorvarme
  • oppvarmet luft

  Boring av en energibrønn er en engangsinvestering. Systemet krever minimalt vedlikehold og gir betydelig reduksjon i utgifter til oppvarming. Levetiden på en varmepumpe er beregnet til rundt 20 år. Energiboring og varmepumpe er en investering som raskt betaler for seg selv, og fortsetter og gi deg reduserte oppvarmingsutgifter i mange år framover.

  Enova gir tilskudd på opptil 10 000 kroner til installasjon av væske-til-vann-varmepumpe, både i primærbolig og fritidsbolig. Du kan også få støtte til installasjon av vannbåren varme, for å komplementere varmesystemet.

  Besparelser ved bruk av væske-til-vann-varmepumpe:

  Totalt energibehov kWhAndel til varme og varmtvann (75%) kWhBesparelse* kWh/årBesparelse** kr./år
  20 00015 0008 9008 900
  25 00018 75011 10011 100
  30 00022 50013 30013 300
  35 00026 25015 50015 500
  40 00030 00017 80017 800
  45 00033 75020 00020 000
  50 00037 50022 20022 200
  ** Ved strømpris på 1 kr/kWh

  Gratis befaring

  Vi foretar alltid en befaring før vi begynner på en jobb. På denne befaringen avklares forhold som praktiske anliggende, plassering av brønn, innlegg, gjennomgang av boreprosessen etc. Ved å gjøre en befaring får vi et klart bilde av utfordringer knyttet til boringen, og du får et realistisk bilde av kostnadsramme og tidsbruk.

  Trenger du vannforsyning til hus, hytte eller næringsbygg? Ta kontakt for gratis befaring og uforpliktende tilbud!

  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

  Har du spørsmål?

  ​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

  Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
  948 77 550

   Startbank. Maskinentreprenørenes forbund.